Golden Boy: Baldwin
       
     
Golden Boy: X
       
     
Golden Boy: Garvey
       
     
Golden Boy: Cosby
       
     
Golden Boy: West
       
     
Golden Boy: Robson
       
     
Golden Boy: Tyson
       
     
Golden Boy: Basquiat
       
     
Golden Boy: Marshall
       
     
Golden Boy: Rushtin
       
     
Golden Boy: Baldwin
       
     
Golden Boy: Baldwin

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2017

Golden Boy: X
       
     
Golden Boy: X

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2017

Golden Boy: Garvey
       
     
Golden Boy: Garvey

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2017

Golden Boy: Cosby
       
     
Golden Boy: Cosby

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2017

Golden Boy: West
       
     
Golden Boy: West

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2017

Golden Boy: Robson
       
     
Golden Boy: Robson

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2017

Golden Boy: Tyson
       
     
Golden Boy: Tyson

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2018

Golden Boy: Basquiat
       
     
Golden Boy: Basquiat

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2018

Golden Boy: Marshall
       
     
Golden Boy: Marshall

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2018

Golden Boy: Rushtin
       
     
Golden Boy: Rushtin

Charcoal and gold leaf on paper.

30” x 23”

2018